Πιστοποιήσεις

Leaping bunny

Leaping bunny logo

 • ελέγχει αν οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα από την ίδια την εταιρεία ή αν έχει ανατεθεί σε τρίτους
 • ελέγχει αν ο προμηθευτής πρώτων υλών δεν κάνει πειράματα σε ζώα
 • ελέγχει αν η εταιρεία εξάγει στην Κίνα
 • δεν πιστοποιεί εταιρείες που δηλώνουν ότι κάνουν πειράματα όταν απαιτείται από το νόμο
 • διεξάγει έλεγχο επί τόπου
 • διεξάγει επανελέγχους στις πιστοποιημένες εταιρείες
 • δεν πιστοποιεί για ζωικά συστατικά
 • αφορά όλα τα προϊόντα της εταιρείας

Αναζητήστε τις πιστοποιημένες εταιρείες στην επίσημη λίστα

 Vegan Society
Vegan society logo

 • ελέγχει αν οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα από την ίδια την εταιρεία
 • ελέγχει αν ο προμηθευτής πρώτων υλών δεν κάνει πειράματα σε ζώα
 • διεξάγει επανελέγχους στις πιστοποιημένες εταιρείες
 • πιστοποιεί τα προϊόντα και για ζωικά συστατικά
 • αφορά μεμονωμένα προϊόντα και όχι το σύνολο της εταιρείας
Αναζητήστε τις πιστοποιημένες εταιρείες στην επίσημη λίστα

People for The Ethical treatment of Animals (PETA)

 • ελέγχει αν οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα από την ίδια την εταιρεία
 • ελέγχει αν ο προμηθευτής πρώτων υλών δεν κάνει πειράματα σε ζώα
 • αφορά το σύνολο της εταιρείας
 • όσες εταιρείες έχουν 100% vegan συστατικά έχουν το σηματάκι Cruelty-Free and Vegan, ενώ όσες δεν είναι το Cruelty-Free

Αναζητήστε τις πιστοποιημένες εταιρείες στην επίσημη λίστα

The Vegan Awareness Foundation
Vegan awarenedss foundation logo

 • ελέγχει αν οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα από την ίδια την εταιρεία
 • ελέγχει αν ο προμηθευτής πρώτων υλών δεν κάνει πειράματα σε ζώα
 • διεξάγει επανελέγχους στις πιστοποιημένες εταιρείες
 • πιστοποιεί τα προϊόντα και για ζωικά συστατικά
 • αφορά μεμονωμένα προϊόντα και όχι το σύνολο της εταιρείας
Αναζητήστε τις πιστοποιημένες εταιρείες στην επίσημη λίστα